top of page

תקנון אתר

תקנון האתר
ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של העסק Barbarista , בעברית ברבריסטה. להלן "העסק".
תקנון ותנאי השימוש ("התנאים/ תנאי שימוש") אלו מסדירים את השימוש באתר "ברבריסטה-Barbarista" בכתובת: https://www.barbarista.co
"האתר" ובכל השירותים המוצעים באמצעותו וכן באפליקציות השונות של העסק(ביחד או ברבים: "האפליקציות"). בכל מקום שמצוין אתר או אפליקציות, אזי אותה הוראה תחול ביחס לשניהם במשתמע (קרי השימוש באחד מהמונחים, נעשה מטעמי נוחות בבד), למעט בסעיפים שבהם יצוינו הוראות נפרדות לאיזה מהמוצרים (אתר או אפליקציות) בפרט.
תנאים אלו יחולו לגבי כל שימוש באתר, באפליקציות והזמנת שירותים ורכישות באמצעותם לרבות במסגרת מועדון הלקוחות וכל יתר השירותים, אשר טעונים רישום, בין אלה שקיימים ובין העתידיים.
תנאים אלו יהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בקשר לשימוש באתר ובשירותיו בינך (לעיתים: "משתמש קצה") לבין בעלי האתר  (להלן: "החברה"). הנך מתבקש לקרוא את תנאי השימוש בקפידה טרם שימוש באתר. כל שימוש ו/או רכישה דרך האתר ו/או האפליקציה מהווה את הסכמתך לתנאי ההסכם. במקרה ואינך מעוניין/ מסכים שתנאים אלה יחייבו אותך, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר ו/או בשירותיו.

מטרתנו היא לספק עבורכם מגוון רחב של סוגי קפה בקלייה טרייה ומוצרים לאוהבי הקפה בארץ, ומידע רב על עולם הקפה  באמצעותם תוכלו להנות מחוויה בסטנדרטים גבוהים בעת קנייתכם באתר.
יש לקרוא בתשומת לב את התקנון. יתכנו שינויים בתקנון מידי פעם. עצם השימוש באתר מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי תקנון זה.
כל האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
בכל מקום בו מופיע "העסק" הכוונה היא לברבריסטה -Barbarista .
1 – כללי:
1.1  כל המבצע פעולה כלשהי באתר מצהיר כי קרא את תקנון האתר ומסכים להם וכי לא תהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה , והדבר יהווה בסיס משפטי . כל אדם המבצע פעולה כלשהי באתר, לרבות אדם המבצע רכישה (להלן: "הלקוח"), מצהיר בעצם ביצוע הפעולה באתר כי קרא תקנון זה, כי הינו מסכים להוראותיו ולכך שתהליך הרכישה בחברה יהא כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד מנהליה ו/או מי מעובדיה, למעט טענות הקשורות בהתחייבות מפורשת של החברה על פי תקנון זה.
משמעותה של המילה "פעולה" בתקנון זה הינה – כל פעולת רכישת מוצרים ו/ או שירותים המוצעים באתר.
1.2 זכאי לבצע פעולה באתר כל אדם תושב מדינת ישראל ובלבד שמלאו לו 18 שנים ומעלה ביום ביצוע הפעולה.
1.3 ניתן לבצע פעולות שונות באתר אך ורק לשם ביצוע הזמנות, קבלת שירותים ו/או מידע. אין לעשות שימוש באתר זה למטרות אחרות ללא אישור בכתב מהנהלת החברה.
1.4  הזמנתו או הצעתו של הרוכש לקבלת שירותים תתקבל בתנאי שנתמלאו כל התנאים הבאים:
– ניתן אישור לביצוע העסקה מחברת האשראי של הרוכש.
– המוצרים המבוקשים נמצאים במלאי.
– המען בו יש לספק את השירות נמצא באזור החלוקה של החברה.
– הרוכש הינו בעל כתובת דואר אלקטרוני אישי ברשת האינטרנט, למעט אם העסקה נעשית באמצעות הטלפון.
1.5 לביצוע פעולה באתר רשאי כל משתמש שברשותו כרטיס אשראי אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין, ותקף ביום ביצוע הפעולה, למעט כרטיס אשראי "AMERICAN EXPRESS".
1.6 לקוח שיבקש להצטרף למועדון הלקוחות של האתר או לשירותים אחרים המוצעים באתר, יידרש להסכים גם לתנאים המיוחדים של אותו שירות.
1.7 הנהלת האתר והעסק שומרים לעצמם את הזכות לשנות תקנון זה לפי שיקול דעתם הבלעדי.
1.8 אספקת המוצרים ו/או השירותים תתבצע על פי הוראות תקנון זה להלן.
2 – הזמנת מוצרים:

2.1 על מנת שנוכל למלא אחר בקשתך לרכישת מוצר (להלן: "הזמנתך"), חשוב שהמוצרים שהזמנת יימצאו במלאי.
למרות שאנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שהמוצרים המוצגים באתר יימצאו במלאי, יתכן שבשל נסיבות חריגות, שלא היו ידועות בעת ההזמנה המוצר אזל מהמלאי.  
במקרה כזה, תשלח לך הודעה מתאימה באמצעות הדואר האלקטרוני או באמצעות הטלפון תוך שני ימי עסקים. במקרה הזה, שומר לעצמו העסק את הזכות להגיש לך, במידה וישנה כזאת, הצעה לרכישת מוצר חלופי בעל אופי ומחיר דומים. אם תקבל את הצעתנו, יעודכנו פרטי הזמנתך מחדש. אם החלטת לסרב, תימחק הזמנתך ונמנע מחיוב כרטיס האשראי שלך.
3 – אופן ביצוע הזמנה בחנות:

3.1  לאחר שביצעת את ההזמנה באתר תקבל הודעה ראשונית על קליטת פרטי הזמנתך. לתשומת לבך: אישור זה אינו מחייב את החברה לספק את המוצרים שהזמנת, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו במערכת.
3.2  רק לאחר שהעסק סיים לבדוק את פרטי כרטיס האשראי שלך ותקבל את אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה, תיחשב הצעתך כברת ביצוע ויתחילו כל תהליכי אספקת המוצרים שהזמנת, בתנאי שהם מצויים במלאי. במידה ולא, תימסר לך הודעה בהתאם לסעיף 2.1.
3.3  כדי שנוכל לספק לך את המוצרים שהזמנת, צריכה הזמנתך להתקבל ולהיקלט אצלנו באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים ולחיובך. סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת הזמנתך ועיבודה על ידי החברה.
3.4  באם יחול שיבוש ו/או טעות בתיאור המוצר ו/או השירות, בתמונתם, תיאורם, מחירם או בכל פרט אחר, יהא העסק רשאי לבטל את רכישתך ואתה לא תחויב בכל תשלום בגין ההזמנה שבוטלה, ואם חויב – כספך יזוכה.
3.5 אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטי זיהוי שגויים, לא נוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך. במקרה שהמוצרים יחזרו אלינו בגלל פרטים מוטעים שמסרת, תחויב בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים. הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל"ז – 1977 ו/או בכל דין.
4 – אמצעי התשלום בחנות:

4.1 באפשרותך לשלם באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין, למעט  כרטיס "AMERICAN EXPRESS" או באמצעות אפליקציית "BIT".     את מספר כרטיסך ופרטיו תידרש להזין במקום המיועד לכך.
4.2 במידה הצורך, תידרש להציג תעודה מזהה ו/או את כרטיס האשראי שהוקלד לצורך ביצוע ההזמנה, וכן לחתום על ספח ביצוע העסקה בפני נציגים ו/או שליחים מטעם העסק.
4.3 שליחת המוצרים תתבצע רק לאחר קבלת אישור מחברת האשראי על תקינות העסקה.
5 – מועדי האספקה:

5.1  במשלוח עם שליח עד לבית הלקוח, זמן אספקת המוצרים שנרכשו (להלן:" מועדי האספקה") הוא עד 7 ימי עסקים. (ימי עסקים הם הימים א`-ה`, למעט שישי שבת, חגים וערבי חגים ומועדים.
יחד עם זאת, העסק עושה כמיטב יכולתו להקדים את זמן האספקה.
5.3  במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים ו/או השירותים, מכל סוג שהוא, באופן מלא או באופן חלקי, ובכל דרך שהיא, ו/או את אספקת המוצרים ו/או אספקת השירותים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, זה או אחר, על צורותיו השונות, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או כל גורם של כח עליון אחר ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או השירותים בכל דרך שהיא, לרבות בדרך של מכרז ו/או מכרז פומבי ו/או מכירה רגילה או אספקת המוצרים ו/או השירותים, ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים ו/או השירותים בין מועד פרסום המוצר ו/או השירות לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר ו/או השירות, רשאי האתר מטעם החברה להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובו של מבצע הפעולה.
5.4  המוצרים השונים יסופקו באמצעות אחת מחברות השליחים בארץ. בנוסף, יוכל הלקוח לבחור באפשרות איסוף עצמי מקרית טבעון, בתיאום. יודגש בזאת, כי זמני האספקה של מוצרים המסופקים באמצעות שליחים אינם ניתנים לבקרה ע"י העסק ואינם בשליטתו.
בכל מקרה, זמני האספקה של המוצרים יהיו זהים לזמני האספקה שצוינו בדפי המכירה, יובהר כי מועדי האספקה המצוינים באתר מחייבים את העסק.
במקרה של עיכוב באספקת המוצרים, יאפשר העסק לצרכן לבטל את העסקה ללא גביית דמי ביטול וכי התשלום יוחזר לצרכן במלואו או שהעסק יספק מוצר חלופי זהה או ידאג לפתרון מיידי של הבעיה לפי בחירת הלקוח.
העסק אחראי להגעת המוצרים תקינים ובמועד בכל צורת משלוח.
5.5  אספקת המוצרים באמצעות שליחים תתבצע בהתאם לתנאי האספקה של חברת המשלוחים מטעם העסק, ובכפוף לרשימת הישובים של החברה בהן מתבצעת שליחות עד לבית הלקוח. במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים מטעם החברה לבצע את המשלוח עד לבית הלקוח מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תנאי מזג אוויר ו/או מצב בטחוני העלול לסכן את חיי השליחים, יובהר העניין ללקוח וימצא פתרון חליפי המקובל על שני הצדדים. יובהר בזאת, כי בכל הנוגע לביטול משלוח בשל התנאים שצוינו לעיל, תהיה החברה הפוסקת הבלעדית.
6 – מחירים ותשלומים:

6.1  התשלום על המוצרים יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסר הלקוח, או ישירות דרך שרות או אפליקציית "BIT" בהתאם למחיר שמופיע בסמוך למוצרים שהוזמנו, בתוספת הוצאות המשלוח ודמי הטיפול, והכל כמפורט בסמוך לכל מוצר ו/או בדף המוצר ו/או בסל הקניות.
6.2  החברה רשאית לשנות את מחירי המוצרים ואת דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת. המחיר התקף ביחס להזמנה שביצעת הוא המחיר שיתפרסם באתר בעת השלמת תהליך ההזמנה.
6.3  כל המחירים שמופיעים באתר כוללים מע"מ כחוק אלא אם כן צוין אחרת במפורש.
6.4  כל המחירים שמופיעים באתר מיועדים לרכישות באתר בלבד.
7 – ביטול עיסקה:

ביום 17.7.05 נכנס לתוקף תיקון לחוק הגנת הצרכן, לפיו חייב העוסק להציג בבית העסק שלו מודעה המפרטת את מדיניות ההחזרה שלו, בה הוא יכול להודיע כי מדיניותו היא להחזיר כסף או לתת זיכוי או שאינו מאפשר כלל להחזיר טובין.
7.1  כל רוכש אשר ביצע רכישת מוצר באתר, ואשר מעוניין לבטל את רכישתו יודיע על כך  בדוא"ל      barbaristaco@outlook.COM  מומלץ להודיע גם בטלפון:   052-3740395.
7.3  ביטול העסקה יתאפשר בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר או מסמך הגילוי, לפי המאוחר ביניהם. בכתובת המצוינת בהצעה, ובלבד שניתנה הודעה כאמור לעיל. החזרת המוצר הנה על חשבון ובאחריות הלקוח כל זאת בתנאי שביטול העסקה שלא עקב פגם או אי התאמה. לא תתאפשר החזרה של קפה ומוצריו המוגדרים כ"מוצרים פסידים".
7.4  לאחר החזרת המוצרים תזוכה במחיר ששילמת עבורם בניכוי דמי ביטול כמפורט בסעיף 7.7 ובניכוי עלות שליחות ההחזרה (במידה וקיימת).
כל זאת בתנאי שביטול העסקה שלא עקב פגם או אי התאמה. במידה והמוצר נבדק על ידי גורם מטעם העסק ונמצא שהוא לא הוחזר כחדש,  רשאי העסק לתבוע את הלקוח.
7.5  במידה ובוטלה עסקה ישירות מול חברת כרטיסי האשראי, יעדכן הלקוח את החברה בהודעה בכתב שתישלח לדואר אלקטרוני:   barbaristaco@outlook.com ביום ביטול העסקה. לגבי תנאי החזרת המוצרים חלים הסעיפים המפורטים בתקנון זה.
7.6   במקרה של ביטול עסקה למעט מחמת פגם, הלקוח יחזיר את המוצר לעסק ויחויב באמצעות כרטיס אשראי בדמי ביטול בשיעור 5% ממחיר המוצר אך לא בסכום הגבוה מ- 100 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם.          
8 – אחריות:

8.1  האחריות הבלעדית למוצרים חשמליים לרבות מכונות אספרסו, מכשירים ואביזרים להכנת קפה, לאספקתם, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם ולתכולתם, לרבות הוראות הפעלה בשפה העברית, חלה על היבואנים/יצרנים של המוצרים ובהתאם לתנאים המופיעים על תעודת האחריות שמצורפת אליהם. היבואנים/היצרנים של המוצרים לקחו על עצמם את כל החובות המוטלות על "עוסק" על פי חוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981 והתקנות שהוצאו מכוחו למרות האמור לעיל, העסק ינקוט בכל ההליכים והמאמצים בכדי לעזור ללקוח.
8.2  יש לפעול לפי הוראות השימוש המוכתבות ע"י היבואן ו\או היצרן בנוגע לשימוש ו\או אחריות במצורפים למוצר. העסק אינו אחראית בגין אי מילוי תנאים אלו ו\או שימוש חריג.
8.3  התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד, אין להכיר בתמונה כהתחייבות למוצר מסוים. המוצרים באתר מוצגים בתום לב, ואין בהצגתם משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד החברה לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם, טיבם, שמות היצרנים וכיו"ב.
8.4  בשום נסיבות לא תחול על העסק ו/או מי מטעמו אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי האתר, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר, באספקתם או באי אספקתם של מוצרים או שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע לחברה ו/או מי מטעמו על האפשרות של דמי נזיקין כאמור. אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו של האתר או מאחד מתנאי תקנון זה, אנא כתוב אלינו ונבחן את פנייתך בקפידה.
במקרה של עיכוב יתאפשר לצרכן לבטל את העסקה בלא עלות, כנ"ל לגבי אי אספקת מוצר.
8.5  העסק ו/או מי מטעמו לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה על ידי צד שלישי בכרטיס האשראי בו עשית שימוש לשם ביצוע פעולה באתר. הכל בכפוף להצהרת הפרטיות של האתר ולנקיטה בכל אמצעי האבטחה העומדים לרשות האתר.
8.6  השירות באתר ניתן לשימוש כמו שהוא, לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי העסק ו/או מי מטעמו בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך.
9 – אבטחת מידע:
9.1  בעת ביצוע הזמנה לרכישת שירותים באמצעות האתר יידרש הרוכש להזין במערכת פרטים אישיים, פרטי ההזמנה, פרטי כרטיס האשראי וכו` (להלן – הפרטים). בעלי האתר ו/או מי מפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי הרוכש בעת הקלדת הפרטים. כמו כן, הנ"ל לא יהיו אחראים במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר.
9.2  הקלדת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מוסרי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או לבעלי האתר ו/או למי מפעיליו ו/או למי ממנהליו ו/או למי מטעמם. במקרה של הקלדה שגויה של פרטים (לרבות הפרטים האישיים של הרוכש), שמור לעסק ו/או מי מטעמו הזכות לפסול את ההצעה.
9.3  מחשב עיבוד הנתונים של העסק תחת פלטפורמת WIX מנהל רישום ממוחשב של כל הפעולות המתבצעות באתר. רישום זה יהווה ראיה לכאורה לאמור בפעולות אלו. אולם, שעון השרת יהווה ראיה סופית ומכרעת לעניין המועד בו בוצעה פעולה באתר, כפוף לפקודת הראיות.
9.4  פרטי הפעולה באתר, לרבות פרטי ההצעה ופרטי הרוכש, יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפןSSL)  המקובל בסחר אלקטרוני), למחשב עיבוד הנתונים של העסק תחת פלטפורמת WIX. פרטים אלו לא יועברו על ידי החברה ומפעילי האתר לגורמים חיצוניים, למעט לחברת כרטיסי האשראי ולספקים, וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שבוצעה על ידי הרוכש. העסק משאיר לעצמו את הזכות להשתמש בפרטים, שימסור הרוכש לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לגורמים אחרים. במקרה זה, הנתונים לא יתייחסו אישית למבצע הפעולה ולא יזהו אותו.
9.5  העסק יהא רשאי לשלוח לנרשמים לרשימת התפוצה באתרה דואר אלקטרוני ולפנות אליהם בכתב או בעל פה בכל מידע בדבר מבצעים של החברה, חידושים באתר וכיו"ב, אלא אם יודיע הרוכש בכתב כי אינו מעוניין בכך.
10 – תנאים נוספים:

10.1 בכל מקרה אשר בו, מחמת "כח עליון", לא יתאפשר לעסק לנהל את האתר כתיקנו, לספק את המוצרים או לעמוד בהתחייבות אחרת שלו, תהא החברה רשאית לבטל את ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם, בסעיף זה "כוח עליון" משמעו – לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני.
במקרים הנ"ל יושבו באופן מידי כספי הצרכן במלואם.
10.2  העסק שומר לעצמו את הזכות לסגור את האתר ו\או לבטל מכירה על פי שיקול דעתה באם יתברר לו שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית או נגרם נזק כלשהוא כתוצאה מתקלה טכנית באתר.
במקרים הנ"ל יושבו באופן מידי כספי הצרכן במלואם.
10.3  כל התמונות באתר הן להמחשה בלבד. יתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר לבין המוצר כפי שהוא במציאות.
10.4  זכויות היוצרים בחלק מהתמונות באתר שייכות ליצרני המוצרים ו/או ליבואנים. בשאר התמונות הזכויות שייכות לעסק. אין להשתמש בתמונות או במוצרי מדיה אחרים באתר ללא אישור הבעלים.
11 – זכויות יוצרים וקניין רוחני:

11.1  האתר מכיל חומרים שונים, המוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר, זכויות קניין אחרות, לרבות תוכן, תמונות, גרפיקה, מוסיקה, וידאו וקול, אשר חלקם בבעלות החברה וחלקם בבעלות צדדים שלישיים. רוכש ו/או גולש ו/או כל צד ג` המבצע פעולות בו אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, לקחת חלק בהעברה או מכירה ולהשתמש באתר או בחלק ממנו לשם יצירת יצירה נגזרת או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר, כולו או חלקו למטרה כלשהי, למעט המטרה, שלשמה נוצר האתר. החברה מתירה למשתמש לבצע הורדת נתונים למחשבו האישי לצורך שימוש אישי בלבד שאינו מסחרי, היתר זה כמו גם כל פעולה חוקית אחרת באתר, אין בהם כדי להקנות למשתמש זכות קניינית כלשהי במידע האמור בפרט ובאתר ובתוכנו של האתר בכלל.
11.2  האתר מכיל קישורים (לינקים) לאתרים אחרים ברשת האינטרנט. העסק מספקת לינקים אלה לנוחות בלבד ואין הוא נושא באחריות למידע המופיע בהם או באתרים אחרים המקושרים אליהם לתוקפם ולחוקיותם. רוכש המבקש לעשות שימוש בלינקים אלה עושה זאת על אחריותו בלבד. כל המבקש ליצור לינק לאתר זה באתרים אחרים נדרש לפנות בכתב ומראש לעסק על מנת לקבל אישור בכתב לכך.
11.3 המשתמש מתחייב שלא להעלותupload) ) לאתר כל מידע מכל סוג ומין שהוא, המפר את זכויות היוצרים, סימני המסחר ו/או כל זכות קניינית אחרת ו/או חומר פורנוגרפי ו/או חומר שיש בו חשש ללשון הרע וכו`. העלה המשתמש מידע ו/או חומר כאמור לעיל, מתחייב הוא לשפות את העסק ו/או מי מטעמו ו/או את מפעילי האתר בגין כל נזק ו/או הוצאה (לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט), שייגרמו להם כתוצאה מהתנהגותו הבלתי ראויה של המשתמש, הנזכרת לעיל.
12 – סמכות שיפוטית:
 
12.1 פרשנות הנובעת מתקנון זה ואכיפתו ו/או כל סכסוך משפטי הנובע המשתמע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל בלבד.
13 – שירות לקוחות:
לבירורים שונים ואינפורמציה נוספת ניתן לפנות באמצעות
הדואר האלקטרוני:   Barbaristaco@outlook.com
או בטלפון: 052-3740395 משעה 8:00 עד 18:00.
עמלים 1, קרית טבעון.
המשך קניה וחוויה נעימה.

bottom of page